එම්සීසී ගිවිසුම ගැන තිස්ස සර්ගේ වීඩියෝව ඉවත්කරගනී

Wednesday, November 06, 2019 0 Comments

ආන්දෝලනයට ලක්ව තිබෙන එම්සීසී ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝවක් නිර්මාණය කර එය අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබෙන යූටියුබ්හි ප්‍රකට නමක් දිනූ තිස්ස ජනනායක මහතා සිය වීඩියෝව ඉවත් කරගෙන තිබෙන බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News