නිශ්ශංක සේනාධිපති ඇප ඉල්ලුවාම විනිසුරුවන් බෑ කියලා

Saturday, November 09, 2019 0 Comments

ඇවන්ගාඩ් සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති වෙනුවෙන් කළ ඇප ඉල්ලීම කොළඹ විශේෂ මහාධිකරණ ත්‍රි පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News