සජිත්ට සිරිකොත වැසූ ප්‍රවෘත්තිය අසත්‍යයි - අකිල විරාජ්

Friday, November 22, 2019 0 Comments

ඊයේ 21දා සිරිකොත මන්දිරයේ ගේට්ටු වසා කිසිවෙකුට ඇතුළු වීමට ඉඩ නොදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ
  Read More>>