මෝරු ඇතිකරන අයත් එක්ක කථා කරන්න බෑ - හර්ෂණ

Saturday, November 09, 2019 0 Comments

ඉතිහායේ ප්‍රථම වතාවට ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් තරුණ ප්‍රඥප්තයකට අත්සන් කළ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා පැවැසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News