මරණීය දණ්ඩනය නියමව සිටින සුනිල් රත්නායක ජනපති සමාවදී නිදහස් කළ කතාව

Wednesday, November 20, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/11/sunil-rathnayaka-free-story.html#more
නපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නියමයෙන් මරණීය දණ්ඩනය නියමව සිටි හමුදා සෙබළ සුනිල් රත්නායකට සමාව හිමිවී ඊයේ (19) නිදහස ලබා ඇති  බවට සමාජ මාධ්‍ය තුළ පළවන පුවත මේ දක්වා තහවුරු කර නැත. නමුත් ඔහු නිදහස් කළ බවටත් ජනපති රණවිරුවන් ගැන සොයා බලා ඇති බවටත් පෝස්ටු පළවේ.
ජනපති ගෝඨාභය
  Read More>>