විපක්ෂ නායක ධුරය සජිත්ට ඕනෑලු

Thursday, November 21, 2019 0 Comments


ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත්වීම නිසා පුරප්පාඩු වන විපක්ෂනායක ධුරය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වෙත ලබාදෙන ලෙස එක්සත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News