පරණ හාල් අලුත් කරන ජාවාරමක් වැලිකන්දෙන් අල්ලයි

Thursday, November 28, 2019 0 Comments

පණුවන් සහ ගුල්ලන් සහිත පරණ හාල් තොග අලුත් හාල්වලට මිශ්‍රකර විකිණිමේ  ජාවාරමක් පෙරේදා (26) පොලොන්නරුව වැලිකන්ද, සිංහපුර ප්‍රදේශයේ මහා පරිමාණ හාල්මෝලක් වැටලු පොලොන්නරුව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News