මුහුදේ පාවී ආ බෝතලයක් නිසා මරු දුටු ධීවරයා

Wednesday, November 20, 2019 0 Comments

ත්‍රිකුණාමලයේ මුහුදේ දිය රළ සමග වෙරළට ගසාගෙන ආ බෝතලයක් තුළ තිබූ දියර වර්ගයක් පානය කිරීමෙන් ජා ඇල පමුණුගම සේදවත්ත ප්‍රදේශයේ තිස්හත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News