සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මැකොට හොරෙන් රට ගිහින්

Friday, November 08, 2019 0 Comments

සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අවසරයකින් තොරව කැබිනට් අනුමැතියක් ලබාගෙන රටින් බැහැරව ගොස් තිබේ.

විදේශගතවීම සඳහා සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News