ඩිංගි බෝට්ටුවෙන් ප්‍රංශයට යාමට හැදූ හලාවත කල්ලිය හසුවේ

Wednesday, November 06, 2019 0 Comments

නාවික හමුදා නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරක් මත නාවික හමුදා නිලධාරීන් හා හලාවත පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් නීති විරෝධී ලෙස බෝට්ටු මගින් ප්‍රංශය බලා යාමට තැත්කල පුද්ගලින් 06
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News