ඉන්ධන මිල සූත්‍රය මින් පසු අහෝසියි

Thursday, November 21, 2019 0 Comments


පසුගිය රජය පවත්වාගෙන ගිය ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අහෝසි කිරීමට වත්මන් රජය පියවරගෙන ඇති බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News