ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ පළමු විදෙස් සංචාරය ඉන්දියාවට

Tuesday, November 19, 2019 0 Comments

ඉන්දියාවේ සංචාරයකට පැමිණෙන ලෙස ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News