සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද පදනම දිනාගන්න එජාපයේ පූර්ණ ප්‍රතිසංවිධානයක් කරනවා - අකිල

Saturday, November 23, 2019 0 Comments

ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පූර්ණ විශ්ලේෂණය ලබන සඳුදා (25) සහ අගහරුවාදා (26) දෙදින පුරා සිදු කරේ.ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය සිදු කෙරෙන්නේ  එක්සත් ජාතික
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News