වයර් දිරලා කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ විදුලිය විසන්ධිවෙලා

Sunday, November 10, 2019 0 Comments


බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ ඊයේ (09) විදුලිය විසන්ධි වීමට හේතුව අබලන්වූ විදුලි රැහැනක් බව ගුවන්තොටුපොළ සහ ගුවන් සේවා සමාගම (AASL) පවසයි.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News