නුගේගොඩ ගුවන් පාලම සතිඅන්තයේ අලුත්වැඩියාවකට වැසේ

Saturday, November 02, 2019 0 Comments

අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් නුගේගොඩ හයිලෙවල් මාර්ගයේ පිහිටි නුගේගොඩ ගුවන්පාලම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News