නාමල් රාජපක්ෂ හම්බන්තොට ජනතාවට මගේ සීල් එක හොරෙන් කපලා ව්‍යාජ ලිපි යවලා –දිලිප්

Monday, November 04, 2019 0 Comments

තම නිලමුද්‍රාව ව්‍යාජව යොදාගනිමින්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදෙන මුද්දර භාවිත කරමින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට නාමල් රාජපක්‍ෂ මන්ත්‍රීවරයාගේ අත්සනින් ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ ගේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News