මහින්ද අගමැති ධූරයේ වැඩ භාර ගනී නව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත්

Thursday, November 21, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/11/mahinda-gamini-senarath.html
ව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අග්‍රාමත්‍ය කාර්යාලයේදී අද සවස වැඩ බාරගත්තේය.
ගාමිණී සෙනරත් මහතා නව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ලෙස පත් කර ඇත.
මීට ප්‍රථම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් හා කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී වශයෙන් 2005 වර්ෂයේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා කටයුතු කර ඇති ඔහු 2004 වර්ෂයේ දී
  Read More>>