රෝයල් පාර්ක් මිනීමරුවාට දුන් සමාව පුදුම සහගතයි - ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස්

Monday, November 11, 2019 0 Comments

එල්ලා මරා දැමීමට දහස් ගණන් වරදකරුවන් සිටිද්දී ජනාධිපති සමාව ලබාදීමට රෝයල් පාර්ක් චූදිතයා පමණක් තෝරා ගැනීම පුදුම සහගත යැයි අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලයේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් ප්‍රකාශ කළේය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News