පාලනාධිකාරියේ තහනම් නියෝගය නොසලකා යාපන සරසවි සිසුහු මහවිරු සමරති

Wednesday, November 27, 2019 0 Comments


යුද සමයේදි  මියගිය මහවිරුවන් සිහිපත් කොට යාපනය විශ්වවිද්‍යාල භූමිය තුළ  කිසිදු සැමරිමක් සිදු නොකරන ලෙස විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය විසින් පනවා තිබූ තහනම් නියෝගය නොසලකා හරිමින් එහි සිසුන් පිරිසක් අද (27) උදෑසන සරසවිය තුළ  මහවිරු සැමරුමක් සිදු කොට ඇත.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News