සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන්ගෙන් ජනපති ඉල්ලීමක් කරයි

Sunday, November 24, 2019 0 Comments


සෞභාග්‍යමත් දේශයක් ගොඩනැගීම උදෙසා, වැඩ කරන රටක් ගොඩනැගීමේ කාර්යයට ඉදිරියේදීත් සහාය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News