තරුණයන්ට තැනදී ජෝන් දේශපාලනයෙන් සමුගනී

Friday, November 29, 2019 0 Comments

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් එ.ජා.ප. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි, හිටපු ඇමැති ජෝන් අමරතුංග මහතා දේශපාලනයෙන්
සමුගැනීමට තීරණය කර ඇත.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News