“සේවිකාවට සිදුවූ සිදුවීම බරපතල ක්‍රියාවක් ලෙස සැළකිය යුතුයි” – ස්විස් තානාපති කාර්යාලය

Saturday, November 30, 2019 0 Comments


ශ්‍රී ලංකාවේ වීදියක ඇයගේ කැමැත්තට එරෙහිව තම දේශීය සේවිකාව රඳවා තබා ගැනීම සහ නාඳුනන පිරිස් විසින් ඇයට දිගින් දිගටම තර්ජනය කිරීම ඉතා බරපතළ හා පිළිගත නොහැකි ක්‍රියාවක් ලෙස සැලකිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකාවේ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය පවසයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News