මම දේශපාලනයෙන් ඉවත් වෙනවා - කුමාර වෙල්ගම

Wednesday, November 20, 2019 0 Comments

තමා දේශපාලන කටයුතුවලින් තාවකාලිකව ඉවත්වෙන බව කඵතර දිස්ත්‍රික් එජනිස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා  පැවැසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News