ජාතික ගීය සිංහල භාෂාවෙන් විතරයි කියා ෆේස් බුක් කෙප්පයක්- වාසුදේව

Thursday, November 21, 2019 0 Comments


“ජාතික ගීය ඉදිරියට සිංහල භාෂාවෙන් පමණක් යැයි  දක්වමින් ජාතිවාදී ආකාරයට සමාජ ජාල ඔස්සේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News