පුරවැසිභාවය ඉවතලූ අලුත්ම ඇමරිකානු ලේඛනයෙත් ගොඨාභයගේ නම නෑ

Sunday, November 10, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/11/gotabaya-citizenship-usa.html
නපති අපේක්ෂක නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම ඇමරිකා එක්සත් ජනපද පුරවැසිභාවය අහෝසි කළ පුද්ගලයින්ගේ නොවැම්බර් 12 දිනැති අලුත්ම නාම ලේඛනයේද ඇතුළත්ව නොමැති බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News