රටේ හදවත කොළඹ වරාය - දැන් ඒක හරිගස්සන්න මට භාරයි - ජොන්ස්ටන්

Tuesday, November 26, 2019 0 Comments

රටේ හදවත බඳු කොළඹ වරාය කාර්යක්ෂම වරායක් බවට පත්කරන අතර නැගෙනහිර පක්ෂයයේ සංවර්ධනය කඩිනමින් ආරම්භක කරන බව වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඊයේ (25) පැවැසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News