නැව ආවත් ගෑස් බෙදාහැරීම තවම හරියට නෑ

Saturday, November 02, 2019 0 Comments

පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ගෑස් රැගත් නෞකා ලංකාවට කිහිපයක් පැමිණි නමුත් තවම සියල්ල නිසි පරිදි පැමිණ නැති බව වෙ‍ෙළඳපොලි ආරංචි පවසයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News