ගෝඨාභය දින්නාට උදිත් ලොකු බණ්ඩාර, හාලි ඇල පොස්ටර් ගහලා

Thursday, November 21, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/11/udith-lokubandara-poster-gotabaya.html

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුද්ගලික ලේකම්වරයෙකු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News