විශේෂ ගැසට්ටුවකින් දිවයින පුරා හමුදා ආරක්ෂාව

Saturday, November 23, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/11/gotabaya-gazatte-army.html
සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල මහජන ආරක්ෂාව උදෙසා සන්නද්ධ හමුදා රාජකාරිවල යෙදවීමේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කර තිබෙයි.
ඒ අනුව මහජන ආරක්ෂණ පනතින් ජනාධිපතිවරයා වෙත
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News