රිය අනතුරක් සිදුකර තොරතුරු වසන් කළැයි හිටපු මන්ත්‍රී ශ්‍රී රංගාට නඩු

Friday, November 08, 2019 0 Comments

රිය අනතුරක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ. ශ්‍රී රංගා මහතාට එරෙහිව හා එම රිය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News