විපක්ෂ නායක කම සජිත්ට දෙන්නැයි 40 ක් කතානායකගෙන් ඉල්ලද්දී රනිල්ට දෙන්නැයි අකිල ලියලා

Thursday, November 21, 2019 0 Comments

එජාපයේ වත්මන් නායක රනිල් හා හිටපු නියෝජ්‍ය නායක සජිත් අතර සීතල යුද්ධයක් මේ වනවිට විපක්ෂ නායක ධූරය සදහා ඇරඹී ඇත.
කතානායක කාර්යාල ආරංචි දන්වා සිටින්නේ
  Read More>>