රාජ්‍ය ඇමතිවරු 20 දෙනා දිවුරුම්දීමට බාලගිරි දෝෂය - අද නොවේ අනිද්දා (27)

Monday, November 25, 2019 0 Comments

පසුගිය සිකුරාදා දිවිරුම් දුන් කැබිනට් ඇමතිවරුන් 15 දෙනාට සහාය පිණිස රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් පත් කිරීමට අද සඳුදා දිනය යොදාගෙන ඇති බව එදින ජනපති ගෝටාභය රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළේය. කෙසේ වෙතත් ඊයේ (19) සවස වනවිටත් මෙම පිරිස තෝරාගැනීම අපහසුවීම මත එය තවත් දින 2 කට කල් දමා ඇත.
  Read More>>