අද දිවුරුම් දෙන ඇමති මණ්ඩලයට 16 ක් - ඇමතිධූර හිමි වන්නේ කාටද?

Thursday, November 21, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/11/16-cabinet-ministers.html#more
ද (21) දහවල් 1 ට ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ නව අගමැතිවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් දිවුරුම් දීමෙන් පසුව භාරකාර රජයක් පිහිටුවමින් දැනට පාර්ලිමේන්තු  විපක්ෂයේ කටයුතු කරන මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනෙකු නව කැබිනට් ඇමතිවරුන් ලෙස දිවුරුම් දීමට නියමිත බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News