යකඩ කටින් ඇල්පිටියේ ඡන්ද ප්‍රචාරයේ යෙදුණු රියක් එක්ක දෙදෙනෙක් මාට්ටු

Tuesday, October 08, 2019 0 Comments


 ඇල්පිටියේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැස්වීමක් පිළිබඳව ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර යොදාගෙන ප්‍රචාරක කටයුතුවල යෙදුණු ජංගම ප්‍රචාරක රථයක් ඊයේ (7) පෙරවරුවේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදැයි ඇල්පිටිය මැතිවරණ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News