ගල්ගමුවේ අදීෂ සිසුවාගේ පාසලේ හැටදෙනෙක් ශිෂ්‍යත්වය සමත්

Wednesday, October 09, 2019 0 Comments


ගල්ගමුව සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ප්‍රාථමික විද්‍යාලයෙන් මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වූ සිසු සිසුවියන් 98 දෙනකු අතරින් 60 දෙනකු සමත් වී ඇති බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News