කසිප්පු වැටලීමට ගිය නිලධාරීන්ට බණ්ඩාරගමදී ඇසිඩ් ප්‍රහාර

Saturday, October 12, 2019 0 Comments


බණ්ඩාරගම අටුලුගමදී නීතීවිරෝධී  මත්පැන් වැටලීමක් සිදුකළ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට තියුණු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News