දේශපාලනයට එන්නෙ නෑ,ඒත් ඒ කතිකාවේ මම ඉන්නවා - සමනලී ෆොන්සේකා

Wednesday, October 09, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News