පාසල් ගුරුවරිය නිසංසලාගේ ඝාතනය කලින් සිටි පෙම්වතාගෙ වැඩක් යයි සැකයක් ?

Wednesday, October 09, 2019 0 Comments

සුගිය දිනවල ආන්දෝලනයකට ලක්ව අතුරුදන්ව සිටි ගම්පොළ පාසල් ගුරුවරියගේ නිසල සිරුර මහවැලි ගඟේ කිලෝ මීටර් හතළිහක් පමණ ගසාගෙන ගොස් වික්ටෝරියා ජලාශයේ රැඳී තිබියදී ඊයේ සොයා ගනු ලැබුවා.
ඉදිමී දුර්වර්ණවී තිබුණ සිරුරේ රැදී තිබුණ ඇය අවසන් වරට ඇද සිටි හැට්ටය සහ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News