සම්බාහන මධ්‍යස්ථානයකට එරෙහි වූ පාසල් සිසුවෙකුට පිරිසක් පරදීලා

Thursday, October 10, 2019 0 Comments

නීතිවිරෝධීව පවත්වාගෙන ගිය සම්බාහන මධ්‍යස්ථානයකට එරෙහිව වෙන්නප්පුව නගරයේ පිහිටි ප්‍රධාන පාසලක 12 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවකු විරෝධය දැක්වීමට උරණව එම පාසලේම එම ශ්‍රේණියේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News