මහජන ‌වේදිකාවට සජිත් - අනුර එති - ගෝඨා නොඑයි

Saturday, October 05, 2019 0 Comments


මාර්තු 12 සංවිධානය හා පැෆරල් සංවිධානය විසින් මෙවර ජනපති අපේක්ෂකයන් එකම වේදිකාවට ගෙනවිත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News