ඇල්පිටිය ඡන්දෙදි ඡන්ද පත්‍රිකාවක් ඡායාරූපගතකළ තරුණයකු අත්අඩංගුවට

Saturday, October 12, 2019 0 Comments


ඡන්ද පත්‍රිකාව ජංගම දුරකතනයකින් ඡායාරූප ගත් තරුණයකු ඇල්පිටිය තලගස්පේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදි අත්අඩංගුවට ගත් බව පිටිගල පොලිසිය පවසනවා.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News