ඇප බැන්දට චමල් නාම යෝජනා අද භාර දෙන්නෑලු

Monday, October 07, 2019 0 Comments


තම සොයුරා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නම ජනපති අපේක්ෂකත්වයෙන් ගිලිහෙන්නට හේතුවිය හැකි
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News