අව්වේ දණගසාගෙන සිටි පෙම්වතා දැක පෙම්වතිය පෙමටත් තිත තියලා

Friday, October 11, 2019 0 Comments

අයියනායක කවිපන්තිය කට පාඩම් කර ගැනීමට අමතක වූ දරුවකු දේශපඥයකුගේ පියෙකු විසින් ලියන ලද කවි පන්ති කාමරය තුළ ගායනා කිරීම් නිසා එම දරුවා දණ ගැස්සු පුවතක් මාදිපොළ පාසලෙන් වාර්තා විය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News