ඇල්පිටිය ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ගැන විජිතගේ මතය

Saturday, October 12, 2019 0 Comments


ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය සභා ප‍්‍රතිඵලයෙන් ජනාධිපතිවරණයේ ප‍්‍රතිඵලය මැනීමේ හැකියාවක් නැතැයි ජනතා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News