කුඩුකාරයන්ගෙන් තර්ජන කියා විශ්‍රාම යෑමෙන් පසුවත් මෛත්‍රිට එස්ටීඑෆ් ආරක්ෂාව සහිතව නිල නිවෙස

Wednesday, October 16, 2019 0 Comments


ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා දැනට භාවිතකරන, කොළඹ 07, මහගමසේකර මාවතේ පිහිටි නිල නිවස විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසුවද ඔහුට ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. ජනාධිපතිවරයාගේ
  Read More>>