ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කර සෙවිලි තහඩු බෙදන බවට පොදුජන පෙරමුණේ පිරිසකගෙන් පැමිණිල්ලක්

Friday, October 18, 2019 0 Comments

කැකිරාව ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනතාචට සෙවිලි තහඩු බෙදෙමින් ජනතාචට මැතිවරණ අල්ලස් ලබාදීමට පිරිසක් කටයුතු කරමින් සිටින බව ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ පොදුජන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News