ෂවේන්ද්‍ර පාවිච්චි කර ගෝඨා දාපු දැන්වීමට කොමිසමෙන් ලෙඩක් - බැලන්ස් නැති මීඩියා නිවුස් නවතන ලකුණු

Wednesday, October 16, 2019 0 Comments

යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ ඡායාරූපයක් සහ ප්‍රකාශයක් ඇතුළත් ජනාධිපතිවරණ දැන්වීමක් පුවත්පතක පළකිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරන්නැයි
  Read More>>