දිනන්න බැරි බව පෙනුණා ඒකයි ගියේ නැත්තේ - වෙල්ගම

Tuesday, October 08, 2019 0 Comments


තමා ජනපති අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත්වීමේ අදහසින් ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමට සිකුරාදා තීරණය කර ඒ වෙනුවෙන් ගමන් කළද සදුදා වනවිට තමාට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News