ලසන්ත , කීත් නොයාර්, එක්නැළිගොඩට වෙච්ච දේ මටත් වේදැයි බයයි - වෙල්ගම

Wednesday, October 16, 2019 0 Comments


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් බහුතරය වෙනුවෙන් සටන් කරද්දී තමාට ජීවිතය ගැන බියක් ඇතිව තිබෙන බව දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවකදී කුමාර වෙල්ගම මහතා අදහස් දක්වා තිබේ.
  Read More>>