අප්‍රාණික කකුල් සමඟ මෙලොව එළිය දුටු ෆ්‍රෙයා ගිබ්ස් ලෝකය මවිත කරමින් නැගී සිටි සංවේදී කතාව

Friday, October 11, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News